Hotline: 094 5540 303

Tên sản phẩm: Hê thống mạng giám sát môi trường nông nghiệp và ngư nghiệp

14/10/2016

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Hiện nay nông dân Việt Nam đang theo dõi môi trường nuôi trồng theo kiểu thủ công. Lấy thông số khi cần, chưa áp dụng các công nghệ theo dõi chất lượng môi trường theo thời gian thực.(Real Time).

Hầu hết thực hiện việc phân tích tác động của môi trường theo cảm tính. Ví dụ : Việc chạy máy cung cấp Oxy trong nuôi tôm hiện chạy theo thời gian cố định và không có khái niệm về lượng oxy trong nước, nhiệt độ nguồn nước để có các chế độ chạy máy tiết kiệm nguồn điện hoặc nhiên liệu.

Chưa quan tâm thường xuyên tới các chỉ số môi trường ảnh hưởng tới chất lượng đầu ra sản phẩm và năng suất.

Các trai nuôi chưa quan tâm tới các chỉ số như độ đục của nước, các thành phần hữu cơ trong nước, tức các thành phần hòa tan của thức ăn công nghiệp trong nước.

Chất lượng nước đầu vào khi lấy nước đầu vào cho hồ nuôi.

Đối với nhà vườn hiện tại việc áp dụng các chỉ số về độ ẩm, nhiệt độ môi trường và áp suất khí quyển việc đưa ra các quyết định cung cấp nước hợp lý cũng chỉ dựa theo cảm tính.

Việc tham khảo ý kiến của chuyên gia nông nghiệp hầu hết chỉ thực hiện khi có dấu hiệu bệnh tật, hoặc việc đã rồi.

Từ những ý tưởng đó : Công ty Farmtech VietNam đã nghiên cứu chế tạo hệ thống mạng không dây giám sát môi trường nông nghiệp và ngư nghiệp.

Sản phẩm đạt các tiêu chí : Công nghệ mới (Iot) , độ bền phần cứng cao, Phần mềm luôn được cập nhật.

Nhóm tác giả: Công ty TNHH Farmtech VietNam

– Đỗ Trần Anh

– Huỳnh Nhật Hoàng

– Huỳnh Trí An