Hotline: 094 5540 303

Tên sản phẩm: Phần mềm đánh giá thích nghi đất đai hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở quy mô vùng

14/10/2016

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

LSE là phần mềm nhỏ gọn, có cơ sở khoa học tin cậy, giao diện thân thiện, sử dụng cho mục đích đánh giá đất đai, hỗ trợ cho quy hoạch sử dụng đất lần đầu tiên được đóng gói, áp dụng tại Việt Nam, và có thể áp dụng cho các vùng khác nhau trên thế giới.

Có thể tận dụng được cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý về tài nguyên thiên nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường hiện có ở hầu hết các tỉnh trên cả nước phục vụ công tác quy hoạch cây trồng nông nghiệp. Nghĩa là không cần thiết phải xây dựng bản đồ đơn vị đất đai để đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch cây trồng nông nghiệp nữa. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, kinh phí, nâng cao tính khách quan của kết quả đánh giá, chính xác hơn.

Đơn vị tính toán trong phần mềm là pixel. Kích thước của mỗi pixel do người đánh giá đất đai quyết định, có thể là 30x30m… Kích thước này nhỏ hơn nhiều so với một đơn vị đất đai thường được sử dụng để đánh giá đất đai trong phần mềm ALES. Như vậy kết quả đánh giá thích nghi đất đai bằng phần mềm LSE có độ chính xác cao hơn.

Các phân tích và tính toán trong phần mềm LSE được thực hiện trực tiếp trên dữ liệu raster và kết quả cũng được thể hiện ở dạng dữ liệu raster. Trong khi đó các kết quả đánh giá của phần mềm ALES và MicroLEIS DSS ở dạng bảng, muốn thể hiện ở dạng bản đổ phải liên kết lại các đơn vị đất đai. Việc này tiềm ẩn nhiều lỗi có thể xảy ra trong quá trình liên kết.

Phần mềm LSE cho phép hiển thị kết quả ở dạng bản đồ rất trực quan cho người đánh gia, trong khi đó phần mềm ALES và MicroLEIS DSS để thể hiện kế quả ở dạng bản đồ phải nhờ một phần mềm GIS khác.

Phần mềm LSE hỗ trợ công cụ xác định trọng số của các chỉ tiêu đánh giá đất. Phần mềm ALES và MicroLEIS DSS không có tính năng này.

Phần mềm LSE cho phép kiểm chứng mỗi kết quả đánh giá thích nghi đất đai nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh giá thích nghi đất đai. Phần mềm ALES và MicroLEIS DSS không có tính năng này.

Phần mềm LSE chạy độc lập trên hệ điều hành Windown nên không cần thiết phải chi hàng trăm triệu đồng mua các phần mềm GIS đắt tiền để thực hiện đánh giá thích nghi đất đai như Arcgis.

Các bước trong khung GIS-MCA đã được lập trình thành các bước cụ thể trong phần mềm LSE với giao diện tiếng Việt và tiếng Anh rất tiện dụng cho người sử dụng. Người dùng chỉ cần nhập các dữ liệu đầu vào cần thiết và chạy chương trình, không cần sử dụng nhiều công cụ ở các phần mềm GIS khác nhau.

Nhóm tác giả:

– Nguyễn Thanh Tuấn

– Ngô Đăng Trí

– Trần Văn Ý