Hotline: 094 5540 303

Đăng ký trực tuyến

Giải thưởng nhân tài đất việt

Để hoàn thiện bộ hồ sơ tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018, bạn cần download các file có trong từng "Hệ thống sản phẩm CNTT" và khai đầy đủ thông tin theo mẫu rồi gửi trực tiếp cho BTC hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Số 02 (nhà 48) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Website: nhantaidatviet.dantri.com.vn

Email: nhantaidatviet@vnmedia.vn