Hotline: 094 5540 303

Sản phẩm: Ứng dụng hỗ trợ người đi xe máy MotorSafe

18/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động

Ý tưởng bắt nguồn từ thói quen sử dụng điện thoại hằng ngày khi tham gia giao thông, điều đấy dẫn đến hành vi vi phạm luật giao thông và tăng nguy cơ xảy ra tại nạn. Để hạn chế tình trạng trên cũng như góp phần hình thành và nâng cao ý thức cho người đi xe máy, nhóm đề xuất phần mềm MotorSafe sẽ là giải pháp hỗ trợ cho người đi xe máy.

Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của người tham gia giao thông, hỗ trợ người sử dụng các tính năng:

+ Tự động chuyển sang chế độ im lặng khi thiết bị phát hiện người dùng đang điều khiển xe máy tham gia giao thông; tự động chuyển sang chế độ thông thường khi người dùng dừng, đỗ.

+ Cảnh báo người tham gia giao thông nếu chạy vượt quá tốc độ đặt trước.

+ Tự động xác định vị trí khi người sử dụng xảy ra tai nạn và nhắn tin báo địa điểm tới người thân hoặc trung tâm cứu hộ.

+ Tự động gửi tin nhắn tới người gọi đến, thông báo rằng chủ sử dụng đang tham gia giao thông.

+ Thiết kế chức năng thông báo cho người dùng các cuộc gọi đặc biệt/khẩn cấp và cảnh báo người dùng dừng/đỗ để nhận các cuộc gọi này.

+ Có chức năng nhận cuộc gọi từ người cực kỳ quan trọng (VIP) cho dù người sử dụng có đang tham gia giao thông hay không. Danh sách những người VIP này có thể bỏ trống, bổ sung, thay đổi.

+ Đối với những cuộc gọi khẩn cấp nằm ngoài danh sách VIP được nhận biết là có tần suất gọi đến liên tục (3 cuộc gọi liên tiếp trong 3-5 phút), phần mềm cũng được thiết kế kịch bản để xử lý tương tự như đối với cuộc gọi trong danh sách VIP.

Nhóm tác giả: Nhóm SV Khoa Điện Tử Viễn Thông – Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Cao Đình Đức

Phạm Phương Thanh

Vũ Thị Thanh Thanh

Nguyễn Học

Trần Đức Tân