Hotline: 094 5540 303

Sản phẩm: Chương trình Phân tích độ nhạy và đánh giá rủi ro dự án – Lynxdo SARAP

18/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Tiềm năng

Theo đánh giá của tác giả, cho đến nay ở Việt Nam chưa có công cụ mạnh để giải quyết bài toán phân tích độ nhạy và đánh giả rủi ro dự án đầu tư, nhất là những dự án lớn, phức tạp liên quan đến nhiều chỉ tiêu như biến động công nghệ, tài chính, môi trường, thị trường. Công cụ duy nhất là sử dụng các chức năng có sẵn của Microsoft Excel để thực hiện mang tính thủ công. Tuy nhiên sử dụng Excel gặp rất nhiều hạn chế không đáp ứng kỳ vọng của yêu cầu phân tích bài toán đặt ra; đặc biệt là những dự án lớn đòi hỏi xử lý đồng thời lên đến 10 biến số.

Chương trình Phân tích độ nhạy và đánh giá rủi ro dự án – Lynxdo SARAP hiện nay duy nhất ở Việt Nam phân tích đến 10 biến dữ liệu đầu vào, vận hành trên nền tảng MS Excel mà gần như tất cả các dự án đều tính toán, xây dựng trên nền tảng này. Thay vì tính toán thủ công, phức tạp, sử dụng biến hạn chế; chương trình cung cấp một công cụ mạnh để những chuyên gia về kinh tế, tài chính phân tích đầu tư một cách thuận lợi. Sản phẩm có kế thừa thuật toán, nội dung công việc của một số chương trình của cùng tác giả công bố trước đó.

Chương trình Phân tích độ nhạy và đánh giá rủi ro dự án – Lynxdo SARAP có tính ứng dụng cao cho nhiều đối tượng:

– Sinh viên, giáo viên trong các trường đại học.

– Cá nhân, đơn vị tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, nghiêm túc.

– Ban quản lý dự án dự án đầu tư, chủ đầu tư.

– Tổ chức tính dụng, tài chính cho vay.

Chương trình sử dụng rất đơn giản, nếu hướng dẫn trực tiếp trong 20-30 phút là sử dụng thành thạo Chương trình mở rộng (với điều kiện người sử dụng am hiểu về những kiến thức kinh tế và thành thạo tin học văn phòng).

Tác giả:

Đỗ Thành Nhân