Hotline: 094 5540 303

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các tài năng CNTT!

30/11/2018

Qua 14 năm phát động và tổ chức thành công, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thực sự trở thành bệ phóng cho rất nhiều những tài năng. Hãy cùng những tác giả, nhóm tác giả đánh giá, nói về Giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực CNTT hiện giờ.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các tài năng CNTT! - 1

 Hiền Mai (đồ họa: Ngọc Hoa) – VnMedia