Hotline: 094 5540 303

Đại diện nhóm tác giả Giải Nhất lĩnh vực CNTT chia sẻ về sản phẩm.

15/11/2019

(Dân trí) - Sản phẩm đạt giải Nhất là Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT". Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%.