Hotline: 094 5540 303

Sản phẩm: Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb)

01/11/2018

Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb) đã tăng hiệu quả chất lượng công tác chuyên môn, tăng tính tiếp cận công nghệ và ứng dụng hiệu quả phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý đất đai.

Hiện tại, một số ứng dụng về quản lý CSDL đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai có thể kể như Vilis, Elis,…Tuy nhiên, các giải pháp này do các đơn vị trực thuộc của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, nhìn chung các giải pháp chỉ đáp ứng quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai ở tầm vĩ mô. Về tính thực tế ứng dụng giải pháp này các địa phương gặp nhiều vướng mắc khi tác nghiệp. Đồng thời, giải pháp các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp còn chưa mang tính thống nhất chung cho toàn quốc, đang trong lộ trình lựa chọn mô hình cơ sở dữ liệu là tập trung tại Trung ương hay tập trung tại cấp tỉnh. Và việc áp dụng thống nhất 1 phần mềm dùng chung cho lĩnh vực đất đai còn đang là vấn đề mà Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét và thống nhất.

Các module phân hệ chức năng chính của hệ thống giải pháp:

-Module tiếp nhận hồ sơ một cửa: quản lý hồ sơ đất đai bằng việc mã hóa các hồ sơ đầu vào của tổ chức, người dân vào hệ thống thành từng mã Qrcode để phục vụ công tác truy xuất, quản lý, xử lý dữ liệu, lưu trữ, báo cáo thống kê hồ sơ, in phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, công dân.

-Module quản lý, vận hành cấp phát số thửa cho từng hồ sơ thửa đất: dùng để quản lý, cấp phát số thửa, đồng bộ với CSDL tác nghiệp trên phần mềm Vilis; hệ thống sẽ tự động cấp phát thửa theo từng đơn vị hành chính cấp xã, phường, số thửa cho từng tờ bản đồ trên từng xã, phường; hệ thống quản lý chi tiết nội dung cấp thửa để làm gì như mục đích cấp thửa đó: để tách thửa, gộp thửa,..; cán bộ thuộc chi nhánh nào thực hiện, ngày thực hiện lấy thửa và ghi chú các thông tin liên quan đến việc cấp phát thửa đất đó. Hệ thống cũng xác định số lượng thửa cấp phát trong ngày của từng chi nhánh, phòng chuyên môn. Các chức năng liên quan như thêm danh mục tờ bản đồ, danh mục đơn vị hành chính, danh mục mã chi nhánh.

-Module quản lý, vận hành kho hồ sơ cấp GCN: quản lý thông tin cấp giấy chứng nhận của chủ sử dụng đất gồm tổ chức và cá nhân gồm: số hồ sơ gốc, số vào sổ, tờ bản đồ, thửa, cán bộ nào thực hiện cấp thông tin GCN, loại hình hồ sơ: cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động: tách thửa, gộp thửa, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…

-Module quản lý bản đồ tập trung theo công nghệ mã nguồn mở: sử dụng công nghệ mã nguồn mở QGis desktop 3.2 phiên bản cập nhật mới nhất kết hợp QGis Cloud để kết xuất CSDL bản đồ lên đám mây để có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi, hoạt động trên đa thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh.

-Module quản lý hồ sơ quét cấp GCN: quản lý tất cả các hồ sơ quét cấp GCN toàn tỉnh và công tác thẩm định, chứng thực ký số bản in GCN phục vụ in GCN qua mạng số liệu chuyên dùng.

-Module quản lý CSDL đất đai tập trung để quản lý, vận hành đồng bộ CSDL đất đai, bảo đảm tính ổn định của hệ thống bao gồm các chức năng như tìm kiếm thông tin theo điều kiện thửa đất, tình trạng pháp lý cấp GCN, kiểm tra số vào sổ, hồ sơ gốc; quản lý biến động; quản lý hồ sơ địa chính; quản lý in GCN qua mạng; quản lý hệ thống mạng số liệu chuyên dùng; quản lý tác nghiệp…..

-Module giám sát người dùng: xác định lượng người truy xuất sử dụng, thời gian truy cập và sử dụng các phân hệ chức năng nào, toàn bộ thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan sinh động, xác định chính xác các thông tin về hệ điều hành, trình duyệt và vị trí người dùng tác nghiệp hệ thống.

-Module quản lý CSDL đất đai sử dụng công nghệ điện toán đám mây Cloud Computing, kết hợp công nghệ nguồn mở theo hướng bảo mật, truy xuất mọi lúc mọi nơi, trên các thiết bị khác nhau máy tính cá nhân, laptop, điện thoại di động, lãnh đạo hoặc các cán bộ được phân quyền truy cập có thể xem các CSDL như dữ liệu hồ sơ quét, dữ liệu bản đồ tập trung, dữ liệu hồ sơ địa chính điện tử, CSDL thống kê, kiểm kê đất đai,…Điện toán đám mây được áp dụng trong hệ thống giải pháp không đơn thuần là sao lưu, backup dự phòng mà còn xây dựng cơ chế đặc thù tự động đồng bộ dữ liệu cấp Giấy chứng nhận (LIS), cơ sở dữ liệu bản đồ (SDE) từ Trung tâm dữ liệu của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh về môi trường Cloud qua kênh truyền mạng riêng của nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng.

-Module quản lý CSDL đất đai tập trung kết hợp giải pháp backup/DR – Disater Recovery và có độ sẵn sàng cao HA (High Avaiability) để đảm bảo dữ liệu đồng bộ liên tục, ổn định, tránh gián đoạn truy xuất CSDL, khi CSDL đất đai tại trung tâm dữ liệu Bình Định sự cố thì hệ thống tự động kết nối về hệ thống dự phòng để đảm bảo dữ liệu không tắt nghẽn, gây ách tắc tác nghiệp giải quyết hồ sơ cấp GCN và các giao dịch đất đai.

Tác giả:

Vũ Hoàng Thương