Hotline: 094 5540 303

Sản phẩm: Chọn nghề – chọn trường

02/11/2018

Ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường ra đời là một kênh thông tin rất tiện dụng, hiệu quả cho phép học sinh và phụ huynh biết toàn bộ các thông tin quan trọng nhất để định hướng nghề nghiệp.

Với sự phổ cập của điện thoại di động thông minh trong xã hội, đặc biệt là hành vi sử dụng và tập quán sinh sống của người lao động, chúng tôi nhận thấy cách hiệu quả nhất để tương tác trực tiếp với học viên và người lao động phải gắn chặt với thiết bị di động của mỗi người. Với quan sát này, chúng tôi nhận định rằng một ứng dụng di động với đầy đủ thông tin về Nghề – Trường – Chi phí – Triển vọng thu nhập – Doanh nghiệp tuyển dụng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chuỗi Nhà trường – Người lao động – Doanh nghiệp tham gia trong chuỗi.

Ứng dụng Chọn nghề – Chọn trường ra đời là một kênh thông tin rất tiện dụng, hiệu quả cho phép học sinh và phụ huynh biết toàn bộ các thông tin quan trọng nhất để định hướng nghề nghiệp: học nghề gì, học trường nào, triển vọng ra trường làm việc ở đâu, thu nhập bình quân bao nhiêu, chi phí học như nào. Học sinh không còn cần phải đi tra cứu các website riêng lẻ, chỉ cần cài đặt ứng dụng là có ngay thông tin của hơn 1.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống Tổng cục GDNN. Đồng thời học sinh và phụ huynh có thể so sánh về nghề, chi phí đào tạo… ngay trên ứng dụng.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng cho phép cung cấp thông tin tức thời và ứng dụng cập nhật thời gian thực tới ứng dụng di động của tất cả người sử dụng ứng dụng.

Với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, ứng dụng giúp ứng viên ngay lập tức kết nối được với doanh nghiệp, doanh nghiệp kết nối đến cơ sở giáo dục nghề nghiệp, và cơ sở giáo dục nghề nghiệp kết nối đến học viên, tạo thành vòng tuyển dụng – đào tạo – lao động gắn kết.

Với người lao động đã tốt nghiệp, ứng dụng cho phép cập nhật trạng thái có việc làm hay thất nghiệp kèm theo vị trí địa lý hiện tại. Thông tin về kỹ năng của người lao động đó sẽ được kết nối tới các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động với kỹ năng tương ứng tại địa bàn đó.

Các tính năng trên Mobile app (iOS và Android):

Tìm kiếm nghề [mở rộng: nhận khuyến nghị nghề nghiệp thông qua phân tích số liệu]

Lựa chọn nghề

Tìm kiếm trường [mở rộng: nhận khuyến nghị về trường thông qua phân tích số liệu]

Lựa chọn trường theo tỉnh/thành phố

Xem các nghề Đào tạo tại trường [mở rộng: danh sách khuyến nghị các nghề nên quan tâm]

Xem Ngành nghề liên quan tương tự

Xem thông tin về Thu nhập [mở rộng: xem tiến triển thu nhập theo khung năng lực và lộ trình thăng tiến]

Xem thông tin về Chi phí [mở rộng: xem các cơ hội học bổng hoặc nhu cầu đào tạo bao đầu ra của doanh nghiệp]

Xem thông tin về Triển vọng [mở rộng: gắn với đăng ký tuyển dụng và hệ thống tuyển dụng của doanh nghiệp]

Xem thông tin Liên hệ của trường

Chia sẻ thông tin nghề

Push notification [mở rộng: các thông tin tức thời về nhu cầu lao động, chính sách sử dụng lao động tại địa bàn đang sinh sống]

Email newsletter [mở rộng: nhận các khuyến nghị việc làm qua thư điện tử]

Tích hợp Google Analytics

Các tính năng cho Module quản trị (Web-based):

Quản lý đăng nhập

Quản lý người dùng và phân quyền

Quản lý danh mục ngành nghề

Quản lý thông tin mô tả nghề: tạo mới, sửa, xóa, cập nhật thông tin

Thiết lập điểm đánh giá cho từng nghề theo 12 tiêu chí

Thống kê: số lượt browsing, favorite, share, search theo từng nghề

Full-text-search engine (powered by Solr)

Send push notification: onetime, schedule

Send email newsletter: onetime, schedule

Các đặc điểm công nghệ

Ứng dụng Chọn nghề – chọn trường được xây dựng và phát triển dựa trên các công nghệ: Xử lý dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các tính năng trên Mobile App được xây dựng theo định hướng cross-platform, nhằm mục đích tối ưu hóa các phần dùng chung giữa các nền tảng di động, đồng thời cho phép nhúng riêng các phần đặc thù của mỗi nền tảng iOS, Android nhằm mục dích tối ưu hóa hiệu năng tính toán, xử lý, cập nhật dữ liệu thời gian thực tới hàng triệu truy cập.

Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật về mức ứng dụng, mức dữ liệu.

Ứng dụng có khả năng đáp ứng tức thời, phục vụ công tác quản lý, tra cứu.

Ứng dụng có khả năng đáp ứng số lượng người sử dụng >= 1.000.000 và lượng dữ liệu truyền tải lớn trong các thời điểm.

Thời gian đáp ứng trung bình đối với các chức năng nghiệp vụ, trong điều kiện bình thường đạt dưới 20 giây.

Tốc độ tra cứu, tìm kiếm dữ liệu theo nhiều điều kiện dưới 10 giây.

Nhóm tác giả: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp

Kim Hồng Hưng

Nguyễn Thanh Sơn

Lê Quân

Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Tiến Hùng