Hotline: 094 5540 303

Nhà tài trợ kim cương Nhân tài Đất Việt 2019 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

05/10/2019

(Dân trí) - Vietcombank là ngân hàng lâu đời và danh tiếng nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963.

Năm 2007, Vietcombank là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên thực hiện thành công cổ phần hóa.Tháng 6 năm 2009, cổ phiếu Vietcombank với mã VCB được niêm yết và giao dịch tại SGD Chứng khoán T.p HCM.

Trong suốt hơn 56 năm phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, có ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

Khởi đầu là một ngân hàng chuyên doanh đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, cung ứng tổng thể các dịch vụ tài chính vượt trội cho khách hàng, có vị thế dẫn đầu và thị phần lớn nhất trong các lĩnh vực như tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, thẻ, ngân hàng điện tử…

Luôn hướng tới các chuẩn mực quốc tế, Vietcombank đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá do các tổ chức trong và ngoài nước trao tặng.

Tầm nhìn của Vietcombank đến năm 2030 là: Củng cố vị thế Ngân hàng số 1 tại Việt Nam; một trong 50 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương; một trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất toàn cầu; một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới; đóng góp lớn cho sự thịnh vượng của Việt Nam.

Vietcombank đã luôn đồng hành cùng với giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong suốt 7 năm qua với mong muốn cố vũ và tìm kiếm các nhân tài vì  sự thịnh vượng và hùng cường  của đất nước.